Duurdere huurwoningen: vraag tot 2020

DEN HAAG - In de periode 2010-2020 zullen zo'n half miljoen woningen netto aan de bestaande voorraad moeten worden toegevoegd. Dit blijkt uit de Woningmarktverkenningen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gaat vooral om duurdere huurhuizen, goedkope huurwoningen zijn minder in trek in Nederland

De netto toevoeging is nodig om de groei van het aantal huishoudens in Nederland op te vangen. Die is iets groter dan enkele jaren geleden werd voorspeld. Dit komt doordat de immigratie in Nederland weer is toegenomen. Daarnaast spelen factoren als het steeds ouder worden van mensen en de verdergaande individualisering. In het rapport wordt dan ook uitgegaan van een groei van het aantal huishoudens met zo'n 50.000 per jaar. In de jaren negentig nam het aantal huishoudens nog met 70.000 per jaar toe. Regionaal zijn er wel forse verschillen. De absolute groei doet zich vooral in de Randstad voor. Vooral de regio's Amersfoort, Utrecht en Amsterdam kennen een forse groei van het aantal huishoudens en daarmee een grote nieuwbouwbehoefte. Relatief is de groei in het zuidelijk deel van Nederland het laagst. De uitbreidingsbehoefte ligt vooral in de koopsector en de dure huurwoningen. De vraag van consumenten naar goedkope huurwoningen is flink neerwaarts bijgesteld.

Lees verder op de bron: Cobouw

Geplaatst op: 12-02-2011

Copyright 2010-2020 - huurda.nl - Alle rechten voorbehouden