Eerste Kamer over de woningmarkt en huurwoningen Neder...

De Eerste Kamer heeft het nieuwe kabinet gevraagd voor eind 2011 te komen met een 'integrale herziene visie op de woningmarkt' Nederalnd van zowel  koop- als huurwoningen in Nederland, inclusief de daarbij behorende financiële aspecten. De meerderheid van de Eerste Kamer wil dat het huidige beslag van de hypotheekrenteaftrek op de algemene middelen 'substantieel' wordt verminderd.

De Eerste Kamer sprak dit dinsdag 16 november uit door een motie aan te nemen die was ingediend door senator De Boer (ChristenUnie) c.s. De motie kreeg steun van de fracties van ChristenUnie, PvdA, SP, GroenLinks, D66, PvdD, OSF en fractie Yildirim. De fracties van VVD, CDA en SGP stemden tegen. De stemverhouding was 38 stemmen voor en 37 tegen.

De motie werd vorige week ingediend tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer. De motie De Boer c.s. heeft betrekking op zowel de markt voor koop- als huurwoningen in Nederland. De gevraagde visie moet volgens de indieners van de motie leiden tot een aanpak 'waarbij de huidige knelpunten worden opgelost'.

In zijn stemverklaring zei senator Biermans dat de VVD-fractie met de regering van mening is dat de overheidsfinanciën op korte en lange termijn op orde kunnen worden gebracht met behoud van de hypotheekrenteaftrek bij de loon- en inkomstenbelasting. De VVD-senator zei dat het ongewenst is om deze hypotheekrenteaftrek weer ter discussie te stellen nu er door de opstelling van het kabinet weer rust heerst op de woningmarkt zowel de koophuizen als huurwoningen Nederland.

Lees verder op de bron: Eerste Kamer

Geplaatst op: 17-11-2010

Copyright 2010-2020 - huurda.nl - Alle rechten voorbehouden