Huurwoningen Rotterdam krijgen energie van Nuon

Nuon en vijf Rotterdamse woningbouwcorporaties hebben een raamovereenkomst gesloten voor de levering van stadswarmte aan huurwoningen Rotterdam-Zuid. De raamovereenkomst vormt de basis voor de samenwerking tussen Nuon en de woningcorporaties in Rotterdam. Een belangrijke stap in de ambitie van Nuon om hier de komende jaren 25.000 huurhuizen Rotterdam aan te sluiten op restwarmte uit de industrie.

Het gebruik van industriële restwarmte voor de verwarming van woningen levert een CO2-reductie op van ruim 50% ten opzichte van warmte die met individuele gasketels wordt opgewekt. Het levert een substantiële bijdrage om de CO2-reductiedoelstellingen van de woningcorporaties en de gemeente Rotterdam te behalen.

Het gaat om woningbouwcorporaties Com.wonen, Stichting Patrimoniums Woningstichting, Vestia Groep, Woonbron en Woonstad Rotterdam. De corporaties ondertekenen ieder afzonderlijk met Nuon de Raamovereenkomst Industriewarmtelevering voor huurwoningen Rotterdam-Zuid. Daarmee liggen de juridische kaders vast en kunnen op eenvoudige wijze de projecten van deze woningcorporaties in Rotterdam-Zuid worden aangesloten op het stadswarmtenet van Nuon.

De warmte is afkomstig van de afvalverbrandingsinstallatie AVR in Rozenburg. Nuon koopt deze restwarmte in van het in juli dit jaar heropgerichte Warmtebedrijf, dat het warmtetransportnet aanlegt. Nuon zorgt voor de aanleg van het warmtedistributienet in de wijk, de aansluiting van de eindgebruikers op het warmtenet en de levering van restwarmte aan deze huurwoningen Rotterdam.

Lees verder op de bron: Energiegids

Geplaatst op: 20-12-2010

Copyright 2010-2020 - huurda.nl - Alle rechten voorbehouden