IMF raad hervorming Nederlandse huurmarkt aan

Nederland kan de huizenmarkt vooruithelpen door de huurmarkt te hervormen. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een studie over de crisis op de huizenmarkt in Nederland, Ierland, Spanje en Denemarken. Het IMF wijst op de grote rol van sociale huurwoningen en vele regels rond de hoogte van huren. Volgens het IMF neemt het aanbod van huurwoningen toe in een vrijere markt. De huurmarkt wordt hierdoor beter toegankelijk en aantrekkelijker.

De schuldenlast van Nederlandse huizenbezitters is het grootst van alle landen die onder de loep zijn genomen door het IMF. Op Ierland na staan nergens meer huizenbezitters ‘onder water’ als in Nederland. Deze hoge schuldenlast drukt consumentenbestedingen en zet een rem op economische groei.

Onlangs adviseerde het IMF Nederland om jongere huishoudens die kampen met een hoge schuld bij te staan. De schuldenlast zou weer houdbaar worden als er nieuwe afspraken worden gemaakt met schuldeisers. Ook zouden de afdrachten aan pensioenfondsen eerlijker over de generaties moeten worden verdeeld. Volgens het IMF dragen jongeren nu onevenredig veel bij.

Het IMF stelt dat de Nederlandse huizenmarkt de bodem inmiddels heeft bereikt. Een stijging van de rente zou er echter voor kunnen zorgen dat de prijzen weer gaan dalen.

 

Bron: NU.nl

Geplaatst op: 07-01-2015

Copyright 2010-2020 - huurda.nl - Alle rechten voorbehouden