Nieuwbouw huurwoningen opgeschort

Veel nieuwbouw huurwoningen van woningbouwcorporaties worden geschrapt. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, WSW, zal vanaf 2014 geen nieuwe leningen meer garanderen.

Volgens het fonds hebben de corporaties door het nieuwe regeringsbeleid geen geld meer om rente en aflossingen te betalen.

Zonder steun van het WSW is het onwaarschijnlijk dat woningcorporaties nog nieuwe projecten kunnen uitvoeren. Bijna alle corporaties zijn bij het WSW aangesloten.

Het fonds garandeert nu ruim 86 miljard euro aan leningen, zodat corporaties goedkoper kunnen lenen bij een bank voor nieuwbouw huurwoningen. Zo konden ze vorig jaar voor bijna 8 miljard euro lenen voor nieuwbouw huurwoningen.

Gevolgen van kabinetsplannen huurwoningen
Het WSW zegt dat de kabinetsplannen ingrijpende gevolgen hebben. Het kabinet wil de corporaties een heffing opleggen die oploopt tot 2 miljard in 2017. Om die heffing te kunnen betalen, mogen de huren worden verhoogd, maar dat is volgens het WSW niet voldoende om de heffing te betalen.

 

Lees verder op de bron: Nos

Geplaatst op: 29-11-2012

Copyright 2010-2020 - huurda.nl - Alle rechten voorbehouden